แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-09-26T03:06:51Z
dc.date.available2017-09-26T03:06:51Z
dc.date.issued2533-06
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5816
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/journal/2560056/
dc.description.abstractวารสาร สสวท. ปีที่ 18 ฉบับที่ 70 เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2533 ฉบับนี้เราได้สรรหาบทความที่อยู่ในความสนใจของท่านมาเสนอมากมายด้วยกัน และเรื่องที่น่าสนใจที่สุดก็คงจะเป็นเรื่อง บทบาทของครูกับความต้องการของหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2534 ของอาจารย์พะนอม แก้วกำเนิดth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1578
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1575
dc.titleวารสาร สสวท. ปีที่ 18 ฉบับที่ 70 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2533th_TH
dc.typeวารสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย