แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-09-26T02:22:12Z
dc.date.available2017-09-26T02:22:12Z
dc.date.issued2532-03
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5811
dc.description.abstractวารสาร สสวท. ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2532 วารสารฉบับนี้เป็นการเสนอบทความของนักวิชาการ สสวท. เรื่องสารตะกั่ว เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจทั้งในแง่ประโยชน์และพิษภัย นอกจากนี้ยังมีบทความที่น่าสนใจสำหรับครูวิยาศาสตร์ คณิตาสตร์อีกหลายเรื่อง อาทิ เรื่องผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพต่อสังคม เรื่องการใช้ประโยชน์จากแบบทดสอบเพื่อการวินิจฉัย เรื่องป้ายจราจรสอนคณิตศาสตร์ เป็นต้นth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleวารสาร สสวท. ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2532th_TH
dc.typeวารสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย