แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-09-26T02:17:25Z
dc.date.available2017-09-26T02:17:25Z
dc.date.issued2531-12
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5810
dc.description.abstractวารสาร สสวท. ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2531 ฉบับนี้เป็นการร่วมเฉลิมฉลองปีศิลปหัตกรรมไทย โดยจัดเป็นฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปหัตกรรมไทย ภายในเล่มจะมีบทความที่เล่าถึงเรื่องราวของกิจกรรมต่าง ๆ ในปีนี้ ความรู้วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์หัตกรรมไทย นอกจากนี้ยังมีบทความอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleวารสาร สสวท. ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2531th_TH
dc.typeวารสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย