แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-09-22T08:10:28Z
dc.date.available2017-09-22T08:10:28Z
dc.date.issued2531-06
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5807
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/journal/2560048/
dc.description.abstractวารสาร สสวท. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2531 มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความของนักวิชาการ สสวท. เรื่องค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน โครงการ พสวท. ปีการศึกษา 2530 ซึ่งจะทำให้ท่านทราบว่านักเรียนในโครงการ พสวท. ได้รับการพัฒนาอะไรบ้าง และพัฒนาอย่างไรบ้าง และในวารสารฉบับนี้จะได้อ่านบทความที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleวารสาร สสวท. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2531th_TH
dc.typeวารสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย