แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-09-22T04:39:31Z
dc.date.available2017-09-22T04:39:31Z
dc.date.issued2531-03
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5806
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/journal/2560047/
dc.description.abstractวารสาร สสวท. ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2531 มีเนื้อหาเกี่ยวกับความก้าวหน้าของ สสวท. ก้าวต่อไปของการดำเนินงานแต่ละด้านมีอะไรบ้าง ติดตามได้จากถ้อยแถลง และบทความของผู้อำนวยการ สสวท. และบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจจากนักวิชาการ สสวท.th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleวารสาร สสวท. ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2531th_TH
dc.typeวารสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย