แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-09-22T03:54:56Z
dc.date.available2017-09-22T03:54:56Z
dc.date.issued2530-03
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5802
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/journal/2560043/
dc.description.abstractวารสาร สสวท. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2530 มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความของนักวิชาการ สสวท. เรื่องย่างเข้าปีที่ 16 ... สสวท. จะเดินไปในทิศทางใด ได้ชี้ให้เห็นแนวโน้มของการพัฒนาหลักสูตรต่อไปนั้น จะมีทิศทางอย่างไร ตราบใดก็ตามที่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าอยู่อย่างไม่หยุดยั้งth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleวารสาร สสวท. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2530th_TH
dc.typeวารสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย