แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-09-22T02:38:11Z
dc.date.available2017-09-22T02:38:11Z
dc.date.issued2529-09
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5800
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/journal/2560041/
dc.description.abstractวารสาร สสวท. ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือน มิถุนายน - กันยายน พ.ศ. 2529 มีเนื้อหาครอบคลุมเวลาของวันวิทยาศาสตร์ (18 สิงหาคม) จึงขอเสนอบทความต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยยาศาสตร์ เพื่อจะได้เป็นแรงกระตุ้นให้ทุกท่าานคิดว่า เราจะช่วยเยาวชนหรือประชาชนทั่วไปได้อย่างไรบ้างในด้านการศึกษา เพื่อให้เขาเหล่านั้นพร้อมที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleวารสาร สสวท. ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน - กันยายน 2529th_TH
dc.typeวารสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย