แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-09-22T02:21:23Z
dc.date.available2017-09-22T02:21:23Z
dc.date.issued2529-01
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5798
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/journal/2560039/
dc.description.abstractวารสาร สสวท. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2528 - เดือน มกราคม พ.ศ. 2529 มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความของนักวิชาการ สสวท. ได้แก่เรื่อง ผลประโยชน์ที่ประเทศไทยพึงได้รับจากการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม เรื่องฮัลเลย์...ดาวหางแห่งยุค เรื่องเพื่อการเขียนเรื่องทางวิทยาศาสตร์สำหรับประชาชน เรื่องเทคโนโลยีกับการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ เรื่องงานของนักวิทยาศาสตร์ เเละเรื่องอื่นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อีกมากมายth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleวารสาร สสวท. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2528 - มกราคม 2529th_TH
dc.typeวารสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย