แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-09-21T03:05:53Z
dc.date.available2017-09-21T03:05:53Z
dc.date.issued2527-12
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5794
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/journal/2560035/
dc.description.abstractข่าวสาร สสวท. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2527 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความของนักวิชาการ สสวท. ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน อาทิ อุปกรณ์ชุดกังหันความร้อน ปากพูดโทรศัพท์อย่างง่าย และอุปกรณ์การสอนเรื่องการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนานth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleข่าวสาร สสวท. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2527th_TH
dc.typeวารสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย