แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-09-21T02:53:27Z
dc.date.available2017-09-21T02:53:27Z
dc.date.issued2525-06
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5793
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/journal/2560034/
dc.description.abstractข่าวสาร สสวท. ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2525 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับข่าวการอบรม ภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษเพื่อผู้เข้ารับการอบรม และทางคณะกองบรรณาธิการคัดบทกลอนของนายไสว สุทธิพิทักษ์ จากวารสารข่าวสมาคมสถาบันอุดมศึกษา เอกชนแห่งประเทศไทยปีที่ 2 ฉบับที่ 1 รวมทั้งนำเสนอบทความของนักวิชาการ สสวท. ที่น่าสนใจอีกมากth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleข่าวสาร สสวท. ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2525th_TH
dc.typeวารสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย