แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-09-21T02:44:11Z
dc.date.available2017-09-21T02:44:11Z
dc.date.issued2524-12
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5791
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/journal/2560032/
dc.description.abstractข่าวสาร สสวท. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2524 ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์ของกองบรรณาธิการชุดนี้ ในเล่มเราขอแนะนำ ผ.อ. คนใหม่ของ สสวท. และมีเรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ การประเมินผลเพื่อควบคุมคุณภาพของหลักสูตร ประโยชน์ของขยะ ประหยัดเวลาเพื่อหาหนังสือในห้องสมุด โปรดอ่านสักนิดเพื่อชีวิตของท่าน และข่าวสถาบันฯth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleข่าวสาร สสวท. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2524th_TH
dc.typeวารสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย