แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-09-21T02:38:54Z
dc.date.available2017-09-21T02:38:54Z
dc.date.issued2524-09
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5790
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/journal/2560031/
dc.description.abstractข่าวสาร สสวท. ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2524 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความของนักวิชาการ สสวท. ที่กล่าวถึงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยบทความหนึ่งจะเน้นไปทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบใหม่โดยทั่ว ๆ ไป ส่วนอีกบทความหนึ่งจะกล่าวถึงการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ ซึ่งมักจะเรียกกันว่า การเรียนการสอนแบบสสวท.th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleข่าวสาร สสวท. ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2524th_TH
dc.typeวารสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย