แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-09-20T07:11:23Z
dc.date.available2017-09-20T07:11:23Z
dc.date.issued2524-06
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5789
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/journal/2560030/
dc.description.abstractข่าวสาร สสวท. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2524 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสารทางการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความเคลื่อนไหว และกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันฯth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleข่าวสาร สสวท. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2524th_TH
dc.typeวารสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย