แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-09-20T06:54:12Z
dc.date.available2017-09-20T06:54:12Z
dc.date.issued2524-03
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5788
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/journal/2560029/
dc.description.abstractข่าวสาร สสวท. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2524 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความของนักวิชาการ สสวท. เพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจทราบรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการวิจัยและประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์ร่วมกับนานาชาติ ทั้งที่ผ่านมาเเล้วและจะดำเนินต่อไปth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleข่าวสาร สสวท. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2524th_TH
dc.typeวารสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย