แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-09-20T06:41:55Z
dc.date.available2017-09-20T06:41:55Z
dc.date.issued2523-12
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5787
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/journal/2560028/
dc.description.abstractข่าวสาร สสวท. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2523 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความเรื่องการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ของนักวิชาการ สสวท.th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleข่าวสาร สสวท. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2523th_TH
dc.typeวารสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย