แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-09-20T06:27:47Z
dc.date.available2017-09-20T06:27:47Z
dc.date.issued2522-07
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5784
dc.description.abstractข่าวสาร สสวท. ปีที่ 7 ฉบับที่ 3-4 เดือน เมษายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2522 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความของนักวิชาการ สสวท. เรื่องแนะนำงานพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สายอาชีวศึกษาth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleข่าวสาร สสวท. ปีที่ 7 ฉบับที่ 3-4 เดือนเมษายน - กรกฎาคม 2522th_TH
dc.typeวารสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย