แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-09-14T04:07:34Z
dc.date.available2017-09-14T04:07:34Z
dc.date.issued2521-07
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5782
dc.description.abstractข่าวสาร สสวท. ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2521 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความของนักวิชาการ สสวท. เรื่องการใช้คำถามในห้องเรียน (ตอน 3) เรื่องการสร้างเตาสึริยะอย่างง่าย เรื่องการจัดการศึกาาเกษตรแบบใหม่ การเลือกเรียนคณิตศาสตร์ ม.ศ. ปลาย มีผลต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างไร และเรื่องอุปกรณ์การสอนวิชาคณิตศาสตร์th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleข่าวสาร สสวท. ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2521th_TH
dc.typeวารสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย