แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-09-14T03:42:14Z
dc.date.available2017-09-14T03:42:14Z
dc.date.issued2521-04
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5781
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/journal/2560022/
dc.description.abstractข่าวสาร สสวท. ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2521 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความของนักวิชาการ สสวท. เรื่องวิทยาศาสตร์จะช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างไร เรื่องข้าพเจ้าก็ไปฟังจากเขาด้วย เรื่องการออกแบบเครื่องมือแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่องการสร้างอุปกรณ์การสอน เรื่องการใช้คำถามในห้องเรียน เรื่องข่าว สสวท. และเรื่องวัตถุประสงค์ในการจัดข่าวสารth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleข่าวสาร สสวท. ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน 2521th_TH
dc.typeวารสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย