แสดงรายการที่ 21-40 จาก 63

  • วารสาร สสวท. ปีที่ 24 ฉบับที่ 95 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2539 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2539-12)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 24 ฉบับที่ 95 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2539 มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความของนักวิชาการ สสวท. ที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อไป
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 24 ฉบับที่ 94 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2539 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2539-09)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 24 ฉบับที่ 94 เดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2539 ฉบับนี้มีเนื้อหาบทความของนักวิชาการ สสวท. เรื่องกว่า สสวท. จะเป็นหน่วยงานดีเด่นของชาติ นั้น คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติได้ดำเนินการอย่างไร เรื่องมองโอลิมปิกวิชาการ ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 24 ฉบับที่ 93 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2539 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2539-06)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 24 ฉบับที่ 93 เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2539 ฉบับนี้เนื้อหาสาระยังเข้มข้นเหมือนเดิม ถึงแม้ว่าจะออกสู่สายตาสมาชิกช้าไปหน่อย ในฉบับนี้ก็ยังได้นำเอาอุปกรณ์การเรียนการสอนฟิสิกส์ เรื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิต ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 24 ฉบับที่ 92 เดือนมกราคม - มีนาคม 2539 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2539-03)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 24 ฉบับที่ 92 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2539 ฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เสนอให้ผู้อ่านได้อ่านกันอย่างจุใจ อาทิ เช่น เรื่องแกะรอยประวัติเครื่องหมาย เรื่องปัญหาคณิตศาสตร์ท้าทาย เรื่องเข้าใจก่อนค่อยจำสูตร ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 23 ฉบับที่ 91 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2538 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2538-12)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 23 ฉบับที่ 91 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2538 ฉบับนี้เนื้อหาจะเข้มข้นไปด้วยเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เสนอให้ผู้อ่านได้อ่านกันอย่างจุใจ เช่น เรื่องแกะรอยประวัติเครื่องหมาย เรื่องปัญหาคณิศาสตร์ท้าทาย ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 23 ฉบับที่ 90 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2538 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2538-09)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 23 ฉบับที่ 90 เดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2538 ฉบับนี้คณะผู้จัดทำได้นำเสนอบทความต่าง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เยาวชนและครูควรทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริของสมเด็จ ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 23 ฉบับที่ 89 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2538 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2538-06)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 23 ฉบับที่ 89 เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2538 ฉบับนี้ได้รวมพลังความคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยได้บรรจุควาคิดเหล่านี้ไว้ในบทความที่เสริมด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ขึ้น อาทิเช่น ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 23 ฉบับที่ 88 เดือนมกราคม - มีนาคม 2538 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2538-03)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 23 ฉบับที่ 88 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2538 ฉบับนี้ได้สรรหาบทความเกี่ยวกับ โอลิมปิกวิชาการทุกแขนงมาเสนอให้ท่านผู้อ่านได้อ่านกันอย่างจุใจ นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์ประจำและบทความที่น่าสนใจอื่น ๆ อีก
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 22 ฉบับที่ 87 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2537 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2537-12)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 22 ฉบับที่ 87 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2537 ฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความเรื่องสิ่งแวดล้อม ได้แก่เรื่องสอนสิ่งแวดล้อมให้สนุก เรื่องสอนสิ่งแวดล้อมให้ถึงใจ เรื่องสภาพการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาของ ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 22 ฉบับที่ 86 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2537 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2537-09)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 22 ฉบับที่ 86 เดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2537 ฉบับนี้ยังคงหวานฉ่ำชื่นด้วยเรื่องราวหลากหลายสาระเช่นเคย เริ่มด้วยบทความเรื่อง "แยกแยะทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม (ทฤษฎีสร้างเสริมต่อ)" และเรื่อง "การสอนคณิตศาสต ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 22 ฉบับที่ 85 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2537 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2537-06)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 22 ฉบับที่ 85 เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2537 ฉบับนี้ นับเป็นฉบับพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์งาน วันเปิดบ้าน สสวท. ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 17-19 สิงหาคม 2537 ตรงกับช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติด้วย ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 22 ฉบับที่ 84 เดือนมกราคม - มีนาคม 2537 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2537-03)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 22 ฉบับที่ 84 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2537 ในฉบับนี้ สสวท. ได้จัดประชุมและอบรมต่าง ๆ หลายอย่าง ซึ่งการประชุมต่าง ๆ เหล่านี้ก็จะมีการปราสัมพันธ์ให้สมัครเป็นสมาชิกวารสาร สสวท. และวารสาร บทคัดย่อการศึก ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 21 ฉบับที่ 83 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2536 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2536-12)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 21 ฉบับที่ 83 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2536 ฉบับนี้เป็นเนื้อหาสาระข้อมูลเกี่ยวกับน้ำว่า น้ำกำลังจะขาดแคลน ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้คนทุกเพศทุกวัย ซึ่งไม่พ้นที่จะต้องได้รับผลกระทบจากการขาดน้ำอันเป็นผลกระท ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 21 ฉบับที่ 82 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2536 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2536-06)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 21 เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2536 ฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความของนักวิชาการ สสวท. ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้ผู้ที่สนใจได้อ่านและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 21 ฉบับที่ 81 เดือนมกราคม - มีนาคม 2536 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2536-03)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 21 ฉบับที่ 81 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2536 ฉบับนี้มีเนื้อหาหลากหลายเพื่อให้เพื่อนครูที่สอนวิชาต่าง ๆ ได้อ่านเพิ่มความรู้ความเพลิดเพลิน บทความที่นำมาเสนอล้วนแต่มีเนื้อาเข้มข้นแต่ไม่หนักสมอง อาทิเช่น ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 20 ฉบับที่ 80 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2535 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2535-12)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 20 ฉบับที่ 80 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2535 มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความของนักวิชาการ สสวท. ที่มุ่งเน้นให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี แก่ผู้ที่สนใจ
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 20 ฉบับที่ 79 เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2535 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2535-09)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 20 ฉบับที่ 79 เดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2535 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี มีหลายหน่วยงานร่วมกันจัดกิจกรรมและสสวท. ได้มีโอกาสได้ร่วมเฉลิมฉลองด้วย ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 20 ฉบับที่ 78 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2535 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2535-06)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 20 ฉบับที่ 78 เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2535 สำหรับบทความทั่วไปในฉบับนี้ ได้นำเสนอคำบรรยายของศาสตราจารย์ ระพี สาคริก เรื่องการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อปวงชนในทศวรรศหน้า ซึ่งท่านได้บร ...
  • วารสาร สสวท. ปีที 20 ฉบับที่ 77 เดือนมกราคม - มีนาคม 2535 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2535-03)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 20 ฉบับที่ 77 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2535 เนื้อหาในฉบับนี้คณะผู้จัดทำ ขอนำประวัติศาสตร์ของสถาบันฯ แนวทางกรดำเนินงาน การจัดกิจกรรม ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 19 ฉบับที่ 76 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2534 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2534-12)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 19 ฉบับที่ 76 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2534 สำหรับในเล่มนี้เป็นเล่มสุดท้ายของปี 2534 คณะผู้จัดทำได้พยายามสรรหาบทความที่น่าสนใจมาให้ท่านได้อ่าน เช่น เรื่องรุ้ง เรื่องมนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ ...