แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-09-13T07:25:33Z
dc.date.available2017-09-13T07:25:33Z
dc.date.issued2520-01
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5776
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/journal/2560018/
dc.description.abstractข่าวสาร สสวท. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2520 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสาระสังเขปสิ่งพิมพ์ของสถาบัน คำชี้แจงขแงรักษาการผู้อำนวยการ และข่าวความเคลื่อนไหวของสถาบันth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleข่าวสาร สสวท. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม 2520th_TH
dc.typeวารสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย