แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-09-13T04:56:22Z
dc.date.available2017-09-13T04:56:22Z
dc.date.issued2519-10
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5775
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/journal/2560017/
dc.description.abstractข่าวสาร สสวท. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2519 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของสถาบัน บทความของนักวิชาการ สสวท. และบรรณธิการแถลงth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleข่าวสาร สสวท. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2519th_TH
dc.typeวารสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย