แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorพงศธร มหาวิจิตร
dc.date.accessioned2015-11-15T14:01:53Z
dc.date.available2015-11-15T14:01:53Z
dc.date.issued2551
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 36 ฉบับที่ 155 หน้า 46-49th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/575
dc.description.abstractการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการ หมายถึง การนำเนื้อหาสาระที่มีความเกี่ยวข้องกันมาสัมพันธ์ให้เป็นเรื่องเดียวกันและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในลักษณะที่เป็นองค์รวมth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleการจัดกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แบบบูรณาการth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย