แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-09-12T09:16:59Z
dc.date.available2017-09-12T09:16:59Z
dc.date.issued2518-01
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5749
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/journal/2560010/
dc.description.abstractข่าวสาร สสวท. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2518 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความของนักวิชาการ สสวท. ข่าวความเคลื่อนไหวของสถาบัน และบรรณาธิการแถลงth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleข่าวสาร สสวท. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม 2518th_TH
dc.typeวารสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย