แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-09-12T08:19:40Z
dc.date.available2017-09-12T08:19:40Z
dc.date.issued2515-01
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5742
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/journal/2560003/
dc.description.abstractข่าวสาร สสวท. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2515 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายและลักษณะงานของสถาบัน รายงานการประชุมการปรับปรุงการสอนวิทยาศาสตร์ และความสำคัญของวิชาชีววิทยาในสังคมปัจจุบันth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleข่าวสาร สสวท. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม 2515th_TH
dc.typeวารสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย