แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-09-11T02:57:08Z
dc.date.available2017-09-11T02:57:08Z
dc.date.issued2544-12
dc.identifier.citationวารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 36th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5738
dc.description.abstractวารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 36 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทคัดย่อของบทความ รายงาน และผลการวิจัย และบทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับรางวัล ระดับภาค (ภาคกลาง) ประจำปี พ.ศ. 2542th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleวารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 36 ตุลาคม - ธันวาคม 2544th_TH
dc.typeวารสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย