แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-09-11T02:50:37Z
dc.date.available2017-09-11T02:50:37Z
dc.date.issued2544-03
dc.identifier.citationวารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 33th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5735
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/journal/2560271/
dc.description.abstractวารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 33 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทคัดย่อของบทความ รายงาน และผลการวิจัย และบทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับรางวัล ระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี พ.ศ. 2541th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleวารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 33 มกราคม - มีนาคม 2544th_TH
dc.typeวารสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย