แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorกระทรวงศึกษาธิการ
dc.date.accessioned2017-09-07T05:53:57Z
dc.date.available2017-09-07T05:53:57Z
dc.date.issued2518
dc.identifier.other370.7 ศ311จth_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5721
dc.description.abstractกรมวิชาการได้พิจารณาเห็นว่า จุดประสงค์ในการสอนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสิ่งหนึ่ง ที่จะช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามที่ต้องการ จึงได้จัดพิมพ์เอกสารพัฒนาหลักสูตร ประโยคมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2518 เรื่อง "จุดประสงค์ในการสอน" เพื่อให้ผู้สอนและผู้สนใจได้ใช้ประกอบการเตรียมการสอนการเรียนในโรงเรียนได้ทุกระดับชั้น เอกสารแบ่งออกเป็นสองตอน ได้แก่ การเตรียมจุดประสงค์ในการสอน และตัวอย่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subjectหลักสูตรth_TH
dc.titleจุดประสงค์ในการสอน เอกสารพัฒนาหลักสูตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518th_TH
dc.typeหนังสืออ้างอิงth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาตอนปลายth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย