แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-08-31T04:01:47Z
dc.date.available2017-08-31T04:01:47Z
dc.date.issued2537
dc.identifier.isbn9470059244
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5660
dc.description.abstractคู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์ เล่ม 4 ว 204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2537 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง เรื่องทรัพย์ในดิน และเรื่องสินในน้ำth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherวิทยาศาสตร์th_TH
dc.titleคู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์ เล่ม 4 ว 204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2th_TH
dc.typeคู่มือครูth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาปีที่ 2th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย