แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-08-31T03:05:27Z
dc.date.available2017-08-31T03:05:27Z
dc.date.issued2541
dc.identifier.isbn9740108865
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5654
dc.description.abstractคู่มือครูวิชาเคมี 4 ว 038 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2541 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสารประกอบของคาร์บอน เรื่องสารชีวโมเลกุล และเรื่องผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherเคมีth_TH
dc.titleคู่มือครูวิชาเคมี 4 ว 038th_TH
dc.typeคู่มือครูth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาตอนปลายth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย