แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-08-31T02:39:47Z
dc.date.available2017-08-31T02:39:47Z
dc.date.issued2536
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5653
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/chemistry/2560199/
dc.description.abstractคู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 5 ว 034 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2536 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสมดุลเคมี และเรื่องกรด-เบสth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherเคมีth_TH
dc.titleคู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 5 ว 034th_TH
dc.typeคู่มือครูth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาตอนปลายth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย