แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-08-31T02:34:13Z
dc.date.available2017-08-31T02:34:13Z
dc.date.issued2535
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5652
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/chemistry/2560198/
dc.description.abstractคู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 4 ว 033 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2535 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสารประกอบของคาร์บอน เรื่องสารชีวโมเลกุล และเรื่องผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherเคมีth_TH
dc.titleคู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 4 ว 033th_TH
dc.typeคู่มือครูth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาตอนปลายth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย