แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-08-17T06:32:19Z
dc.date.available2017-08-17T06:32:19Z
dc.date.issued2526
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5649
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/physics/2560190/
dc.description.abstractคู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 6 ว026 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2526 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอิเล็กตรอนและโครงสร้างอะตอม นิวเคลียสและกัมมันตภาพรังสี และเรื่องฟิสิกส์และเทคโนโลยีth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherฟิสิกส์th_TH
dc.titleคู่มือวิชาฟิสิกส์ เล่ม 6 ว026th_TH
dc.typeคู่มือครูth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาตอนปลายth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย