แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-08-15T02:47:19Z
dc.date.available2017-08-15T02:47:19Z
dc.date.issued2525
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5646
dc.description.abstractคู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 3 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2525 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสมบัติของก๊าซและทฤษฎีจลน์ สมบัติของของเหลวและของแข็ง ฯลฯth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherฟิสิกส์th_TH
dc.titleคู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 3 ว023th_TH
dc.typeคู่มือครูth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาตอนปลายth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย