แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-08-15T02:00:30Z
dc.date.available2017-08-15T02:00:30Z
dc.date.issued2524
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5644
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/physics/2560185/
dc.description.abstractคู่มือครูวิชาฟิกส์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2524 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนที่ มวล แรง และการเคลื่อนที่ ฯลฯth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherฟิสิกส์th_TH
dc.titleคู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 1 ว021th_TH
dc.typeคู่มือครูth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาตอนปลายth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย