แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-08-15T01:45:43Z
dc.date.available2017-08-15T01:45:43Z
dc.date.issued2520
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5641
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/biology/2560145/
dc.description.abstractคู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 4 ประโยคมัธยมศึกาษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2520 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการสืบพันธ์ุของคน ยีนและโครโมโซม วิวัฒนาการ ฯลฯth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherชีววิทยาth_TH
dc.titleคู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 4th_TH
dc.typeคู่มือครูth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาตอนปลายth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย