แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-08-11T02:43:25Z
dc.date.available2017-08-11T02:43:25Z
dc.date.issued2560-05-06
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5625
dc.identifier.urihttp://emagazine.ipst.ac.th/206/
dc.description.abstractสะเต็มศึกษาจะดำเนินการได้เป็นรูปธรรมต้องเกิดจากการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนสะเต็มทั้งระบบ อ่านบทสัมภาษณ์ ดร.สามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยแล้วท่านจะทราบว่า เราทุกคนต้องช่วยกันth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5639
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5638
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5637
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5636
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5635
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5634
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5633
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5632
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5631
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5630
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5629
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5628
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5627
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5626
dc.titleนิตยสาร สสวท. ปีที่ 45 ฉบับที่ 206 พฤษภาคม - มิถุนายน 2560th_TH
dc.typeนิตยสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย