แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-08-10T04:25:24Z
dc.date.available2017-08-10T04:25:24Z
dc.date.issued2520
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5623
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/science/2560140/
dc.description.abstractคู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง สีสรรพ์ ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2520 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสีีของวัตถุ แสงสีต่าง ๆ มีผลต่อวัตถุอย่างไร แสงสีที่วัตถุดูดกลืนไว้มีผลต่อวัตถุอย่างไร ฯลฯth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherวิทยาศาสตร์th_TH
dc.titleคู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง สีสรรพ์th_TH
dc.typeคู่มือครูth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาตอนปลายth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย