แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-08-10T03:49:04Z
dc.date.available2017-08-10T03:49:04Z
dc.date.issued2517
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5619
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/biology/2560134/
dc.description.abstractคู่มืออุปกรณ์วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2517 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องนับจุลินทรีย์ เครื่องวัดอัตราการหายใจ เครื่องมือทดลองการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน ฯลฯth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherชีววิทยาth_TH
dc.titleคู่มืออุปกรณ์วิชาชีววิทยา สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายth_TH
dc.typeคู่มือครูth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาตอนปลายth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย