แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-07-27T03:47:48Z
dc.date.available2017-07-27T03:47:48Z
dc.date.issued2536
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5611
dc.description.abstractแนวการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 012 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2534 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องปัดอย่างไรเหรียญจึงจะหล่นลงในขวด หลอดกาแฟในขวด ทำอย่างไรจึงไม่หัก ฯลฯth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherวิทยาศาสตร์th_TH
dc.titleแนวการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 012 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหาth_TH
dc.typeเอกสารเสริมth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาตอนต้นth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย