แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-07-27T03:27:44Z
dc.date.available2017-07-27T03:27:44Z
dc.date.issued2540
dc.identifier.isbn974-00-7760-9
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5606
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/science/2560208/
dc.description.abstractเอกสารสำหรับนักเรียน วิิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ว 411 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2540 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบนิเวศรอบโรงเรียน ประชากรมนุษย์กับธรรมชาติ ฯลฯth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherวิทยาศาสตร์th_TH
dc.titleเอกสารสำหรับนักเรียน วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ว 411th_TH
dc.typeเอกสารเสริมth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาตอนปลายth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย