แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-07-20T03:57:43Z
dc.date.available2017-07-20T03:57:43Z
dc.date.issued2529
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5589
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/biology/2560122/
dc.description.abstractเอกสารสำหรับครูเทคนิคบางประการในปฏิบัติการชีววิทยา ระดัยมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2529 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการใช้สีธรรมชาติย้อมเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ เทคนิคการศึกษาโครโมโซมพืช เทคนิคการศึกษาการงอกของละอองเรณู ฯลฯth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherชีววิทยาth_TH
dc.titleเอกสารสำหรับครูชีววิทยาเทคนิคบางประการในการปฏิบัติการชีววิทยาth_TH
dc.typeเอกสารเสริมth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาตอนปลายth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย