แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-07-20T03:51:03Z
dc.date.available2017-07-20T03:51:03Z
dc.date.issued2542
dc.identifier.isbn9740115934
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5588
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/science/2560112/
dc.description.abstractแบบฝึกกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ ว 013 ของเล่นเชิงกลไกและไฟฟ้า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2540 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมของเล่นเชิงกลไกและไฟฟ้าเป็นอย่างไรทั้งสิ้น 9 กิจกรรมth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherวิทยาศาสตร์th_TH
dc.titleแบบฝึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ว 013 ของเล่นเชิงกลไกและไฟฟ้าth_TH
dc.typeเอกสารเสริมth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาตอนต้นth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย