แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorกระทรวงศึกษาธิการ
dc.date.accessioned2017-07-18T08:12:56Z
dc.date.available2017-07-18T08:12:56Z
dc.date.issued2521
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5572
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/curriculum/2560291/
dc.description.abstractคู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2521 โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ หนังสือคู่มือชุดนี้มี 3 เล่มคือ คู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น คู่มือการประเมิน และคู่มือแนะแนวth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subjectหลักสูตรth_TH
dc.titleคู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521th_TH
dc.typeหนังสืออ้างอิงth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาตอนต้นth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย