แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorกระทรวงศึกษาธิการ
dc.date.accessioned2017-07-18T07:36:37Z
dc.date.available2017-07-18T07:36:37Z
dc.date.issued2533
dc.identifier.isbn9741007736
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5567
dc.description.abstractคู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2533 โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ คู่มือหลักสูตรฉบับนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย สาระสำคัญของหลักสูตร รหัสวิชา และการนำหลักสูตรไปใช้th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subjectหลักสูตรth_TH
dc.titleคู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521th_TH
dc.typeหนังสืออ้างอิงth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาตอนต้นth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย