แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorโครงการ PISA ประเทศไทย
dc.date.accessioned2017-06-12T09:55:26Z
dc.date.available2017-06-12T09:55:26Z
dc.date.issued2560
dc.identifier.urihttps://pisathailand.ipst.ac.th/pisa/reports/pisa-2015-basic-summary
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5535
dc.description.abstractรายงานฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของ PISA 2015 ซึ่งขณะที่ทำรายงานฉบับนี้ยังไม่ทราบผลการวิเคราะห์ร่วมกับนานาชาติ จึงเป็นผลการวิเคราะห์ภายในประเทศเท่านั้น รายงานจะแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ผลการประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ การรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และการแก้ปัญหาแบบร่วมมือth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subjectPISA 2015th_TH
dc.titleสรุปข้อมูลเบื้องต้น PISA 2015th_TH
dc.typeรายงานวิจัยth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย