แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorวนิดา คล่องอาสา
dc.date.accessioned2017-02-24T07:51:28Z
dc.date.available2017-02-24T07:51:28Z
dc.date.issued2545
dc.identifier.citationวารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 118 หน้า 27-34th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5498
dc.description.abstractในยุคของการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมีสาระสำคัญมุ่งเน้นการพัฒนาคนไทย ให้มีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนไทยมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เมื่อเรียนแล้ว เอาความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนาชีวิตพัฒนาครอบครัวให้ดีขึ้นth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleแหล่งความรู้อยู่ที่ไหนth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย