แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorประทุม อัตซู
dc.contributor.authorเสาวภา ลีวัฒนาการ
dc.date.accessioned2017-02-24T04:05:25Z
dc.date.available2017-02-24T04:05:25Z
dc.date.issued2545
dc.identifier.citationวารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 119 หน้า 30-32th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5480
dc.description.abstractจากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาและประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับพุทธศักราช 2542 พระราชบัญญัตินี้ได้พัฒนาสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มวิชา รวมทั้งให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วยth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleกิจกรรมนักสำรวจในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1th_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย