แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสุวร กาญจนมยูร
dc.date.accessioned2017-02-23T02:21:47Z
dc.date.available2017-02-23T02:21:47Z
dc.date.issued2545
dc.identifier.citationวารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 31 ฉบับที่ 121 หน้า 32-34th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5442
dc.description.abstractการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสมองของบุคคล คนแต่ละคยมีกระบวนการเรียนรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจในความคิดรวบยอด หลักการของแต่ละศาสตร์แตกต่างกันth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleวิธีการคิดแก้โจทย์ปัญหาร้อยละth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย