แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorยุพาพร ทิพย์จริยาอุดม
dc.date.accessioned2017-02-22T07:44:53Z
dc.date.available2017-02-22T07:44:53Z
dc.date.issued2545
dc.identifier.citationวารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 31 ฉบับที่ 121 หน้า 28-31th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5441
dc.description.abstractGLOBE ย่อมาจาก Global Learning and Observations to Benefit the Environment แล้วโครงการนี้เป็นโครงการเกี่ยวกับอะไร มีจุดมุ่งหมายอย่างไรth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าตามโครงการ GLOBEth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย