แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorยุพาพร ทิพย์จริยาอุดม
dc.date.accessioned2017-02-21T06:18:27Z
dc.date.available2017-02-21T06:18:27Z
dc.date.issued2546
dc.identifier.citationวารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 31 ฉบับที่ 126 หน้า 35-42th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5390
dc.description.abstractมีคนเคยเปรียบเทียบไว้ว่า ดินเปรียบเสมือนฟองน้ำขนาดใหญ่ที่ดูซับน้ำไว้สำรอง เพื่อให้ขบวนการและวัฏจักรของระบบนิเวศต่าง ๆ ดำเนินไปได้อย่างสมบูรณ์th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleสนุกกับกิจกรรม GLOBE ตอน การแทรกซึมน้ำของดินมีผลกระทบต่อระบบโลกอย่างไรth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย